Program nauczania

Program nauczania zakłada nabycie umiejętności pozwalających z powodzeniem zdać egzamin na wybrany kierunek studiów.

Podczas nauki rozwijana jest wyobraźnia przestrzenna, zmysł obserwacji, kreatywność oraz przede wszystkim warsztat rysunkowy. Umiejętności te są niezbędne w zdaniu egzaminu, przydadzą się także podczas studiów i pracy zawodowej.

W czasie nauki uczeń pozna różne techniki rysunkowe, takie jak rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, długopisem, flamastrem, kredką. Intencją prowadzącego jest, aby każdy uczeń jak najszybciej biegle posługiwał się tymi technikami oraz wypracował swój własny, indywidualny styl rysunkowy.

Tematy i zadania rysunkowe zostały podzielone na działy w taki sposób, aby uczeń jak najszybciej wykorzystywał w praktyce umiejętności podstawowe (np. zasady perspektywy, kompozycji, konstrukcji) w zadaniach problemowych (np. projekt przestrzeni z wykorzystaniem zadanych elementów geometrycznych).

Jedna lekcja trwa cztery godziny zegarowe, podczas których realizowane jest zadanie rysunkowe.

Praca odbywa się w małych grupach. Uczeń, w zależności od potrzeb, dostaje od kilku do kilkunastu korekt, a w przypadku zadań problemowych może liczyć na dyskusję na temat swojej pracy.

Podczas lekcji zawsze sprawdzana jest praca domowa zadana na lekcji poprzedniej.

Przeglądy i sprawdziany

Co kilka miesięcy odbywa się indywidualny przegląd wszystkich prac ucznia, na którym omawiane są postępy w nauce oraz ewentualne niedociągnięcia. Planowane są również sprawdziany symulujące egzaminy wstępne na uczelnie.

Warsztaty

Nauka rysunku to nie wszystko. Czasami lekcja będzie miała charakter warsztatowy. Uczniowie będą mieli do wykonania model przestrzenny z papieru lub tektury, dzięki temu poznają techniki pracy, które z pewnością przydadzą się na studiach, a nade wszystko rozwiną wyobraźnię przestrzenną.

Co jakiś czas przewidziane są również warsztaty z zaproszonymi studentami architektury oraz architektami, podczas których będzie można sprawdzić swoje umiejętności w zadaniach architektonicznych .

Wykłady z historii sztuki

Studio oferuje również cotygodniowe wykłady z historii sztuki. Pomogą one w zdaniu matury z tego przedmiotu. Dzięki nim uczeń zdobędzie również niezbędny poziom wiedzy teoretycznej na temat architektury, architektury wnętrz, designu czy teorii estetyki, przydatny podczas nauki rysunku i projektowania.